Proiect POCU 4.9 - Screening TBProiect POCU 4.9 - „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuherculozei, inclusiv al tuberculozei latente"

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" impreună cu Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) au deosebita onoare de a anunţa deschiderea activităţii de screening TB în judeţul Călăraşi în cadrul proiectului: POCU 4.9: „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostie tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente", proiect susţinut de Ministerul Sănătăţii şi fmanţat prin programul POCU.


Cum judeţul Călăraşi se situează în categoria judeţelor cu incidenţa peste media pe ţară (52.4 la 100.000 locuitori în 2021), echipa de proiect a pre-selectat 16 comunităţi:
Plătăreşti, Gălbinași, Vasilati, Șoldanu, Curcani, Chirnogi, Alexandru Odobescu, Modelu, Roseţi, Jegălia, Borcea, Dragalina, ştefan Vodă, Dragoş Vodă, Dor Marunt, Săruleşti.
Activitatea de screening TB se desfăşoară prin deplasarea caravanei mobile în Iocalităţile menţionate anterior, după un program prestabilit şi cu respectarea normelor legale în vigoare. Caravana este un cabinet medical mobil dotat cu aparatură modernă de radiologie, instrumente de analiză şi depistare precoce a microbului tuberculozei, dar şi a altor 14 patologii, iar asistenţa este asigurată de un echipaj format din trei profesionişti: un asistent medical de radiologie, un registrator medical şi un responsabil logistică.
Prin intervenţia proiectului se creşte accesul la servicii socio-medicale a populaţiei din mediul rural, cu accent pe populaţia vulnerabilă. Activitatea de screening vizează atat persoanele care sunt interesate de accesul la servicii de sănătate, dar care nu au posibilitâţile necesare, cât şi persoanele care nu sunt interesate de accesul la servicii de sănătate pentru că nu percep că au o problemă de natură medicală.
Vă rugăm să ne sprijiniţi în promovarea activităţii de screening TB la nivel judeţean, în rândul autorităţilor implicate în accesul populaţiei la servicii medico-sociale de calitate, cât şi la nivel local, în rândul beneficiarilor direcţi — populaţia vulnerabilă din fiecare din localităţile menţionate anterior, dar şi la nivelul profesioniştilor cu rorin prevenirea, depistarea, diagnosticul tratamentul precoce al tuberculozei (asistenţi medicali, asistenti medicali comunitari, asistenţi sociali, mediatori sanitari) care îşi desfăşoară activitatea în localităţile unde se va desfăşura activitatea de screening.
Proiectul în cadrul căruia se realizează această activitate de screening TB este implementat de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, în parteneriat cu: Fundaţia Centrul pentra Politici şi Servicii de Sănătate(CPSS); Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate H1V/SIDA (UNOPA), Fundaţia Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS), Asociaţia SamuSocial din România, Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR).
Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucureşti este cea mai importantă unitate medicală din România cu tradiţie în depistarea şi tratarea bolilor pulmonare precw-n şi în implementarea Strategiei naţionale de supraveghere şi control al tuberculozei din Româniz.
Proiectul "Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente" este finanţat prin contractul POCU/225/4/9/117426 şi este cel mai mare proiect de screening al tuberculozei desfaşurat în România. Acest proiect face parte din şirul de masuri asumate de România pentru scăderea incidenţei tuberculozei, în concordanţă cu strategia END-TB a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
În speranţa unei colaborări cât mai fructuoase, vă mulţumim anticipat pentru susţinere şi cooperare şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.
Cu stimă,
Glavasc Dumitru
Coordonator regional


Descrierea proiectului
Obiectivul general al proiectului derulat de parteneriatul condus de către Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" este creşterea accesului la servicii medicale accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv servicii sociale de interes general prin organizarea unui screening cu ajutorul caravanelor mobile.
Echipele proiectului se vor deplasa în comunităţile rurale pentru depistarea activă a cazurilor de tuberculoză, inclusiv a tuberculozei latente, în vederea diagnosticării şi tratării precoce a acestei afecţiuni.
Peste 75.000 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile vor fi examinate în cadrul acestui proiect. De asemenea vor fi desfăşurate activităţi de sprijin şi asistenţă, pentru minim 15.000 de persoane din grupurile vulnerabile, completate de activităţi de informare şi educare.
A doua componentă importantă a proiectului este reprezentată de derularea unui amplu program de formare prin care cel puţin 560 de persoane din domeniul socio-medical vor dobândi un nivel de competenţe îmbunătăţit în problematica tuberculozei. Programul de formare va contribui în mod direct la creşterea capacităţii comunităţilor de a gestiona mai bine activitatea de prevenire şi tratament a cazurilor de tuberculoză prin instruirea directă a asistenţilor medicali comunitari şi a asistenţilor sociali din judeţul Mureş.
Pentru mai multe informaţii despre proiect vă invităm să vizitaţi : www.screeningtb.ro şi pe pagina de facebook: Screening TB Romania.
Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) are în responsabilitate activitatea de mobilizare a comunităţilor din judeţul Calarasi care au prezentat un nivel ridicat de incidenţă TB în anul 2021, in vederea organizării şi derulării operaţiunilor de screening TB. Comunităţile cu cel mai mare număr de cazuri aflate în tratament la nivelul anului 2021 sunt: Borcea. Chirnogi, Curcani, Dragalina, Frumuşani, Jegălia, Mitreni, Modelu, Plătăreşti, Roseţi, Şoldanu, Spanţov,Valea Argovei,Vasilaţi.
Comunitatea dumneavoastră se află printre comunităţile care se confruntă cu existenţa unei incidenţe TB semnificative.
Respectarea dreptului la sănătate este o obligaţie a statului român pe care acesta trebuie să o asigure cetăţenilor săi. În calitatea dumneavoastră de reprezentat al statului, ales de comunitate pentru a-1 reprezenta, considerăm esenţială implicarea şi susţinerea proiectului de depistare activă a tuberculozei.
Printr-un efort financiar substanţial, Ministerul Sănătăţii, alături de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, în parteneriat cu: Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA); Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), Fundaţia Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS), Asociaţia SamuSocial din România, Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR) vă propun un parteneriat pentru o comunitate mai sănătoasă.
Pentru un screening eficient, mobilizarea comunităţii la caravanele de screening este importantă iar prin implicarea dumneavoastră ne dorim să facilităm accesul cât mai multor persoane la acest tip de servicii de sănătate.
Vă mulţumim în avans pentru sprijinul pe care urmează să îl acordaţi în acest sens.