Procedura de faliment a Euroins S.A., deschisă în instanță. Polițele Euroins SA mai sunt valabile până la 8 Septembrie 2023

București- 09 Iunie 2023. Fondul de Garantare a Asiguraților(FGA) a luat act de hotărârea instanței, de deschidere a procedurii de faliment pentru Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA. Decizia din data de  09 Iunie 2023 nu este definitivă.

            Deschiderea procedurii de faliment își produce efectele atat în cadrul procedurii de faliment a societății de asigurare cât și cu privire la desfășurarea activitătii Fondului de Garantare a Asiguraților.

            Astfel, în termen de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, poliţele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept, potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Termenul de 90 de zile se împlinește la data de 08 Septembrie 2023. Potrivit legii, Lichidatorul judiciar are posibilitatea de a denunța polițele înainte de împlinirea acestui termen.

            De asemenea, de la data deschiderea procedurii falimentului, în cazul Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA., începe sa se calculeze termenul limită/maxim, de 90 de zile, pentru depunerea cererilor de deschidere a dosarelor de daună-anexa 7, prevedere menționată în Art 12 alin(1) din Legea 213/2015 actualizată.

            În cazul contractelor de asigurari din clasa XV-Asigurări de garanții, termenul de încetare de drept a polițelor este de 150 de zile. Acest termen, în cazul Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA se împlinește la 7 Noiembrie 2023.

   La 17 Martie 2023, data ridicării licenței de funcționare a asigurătorului, la Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare S.A erau valabile cca. 3,66 milioane Contracte de asigurări, dintre care aprox. 2,76 milioane contracte RCA.

            La data de 9 Iunie 2023, mai sunt valabile cca.2,94 milioane Contracte de asigurări, dintre care, aprox 2 milioane polițe RCA.

Până la data de 8 Iunie 2023 Fondul a primit 92.168 Cereri de plată din partea creditorilor de asigurari ai Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA.. Au fost înregistrare 53.976, din care 35.610 cereri plată daune-Anexa 10 și 18.366 Cereri de plată restituire primă-Anexa 9.

 Hotărârea din data de 09 Iunie 2023 nu modifică activitatea de primire și procesare a Cererilor de plată (Anexele 9/10).

            Recomandăm potențialilor creditori de asigurări ai Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA. să completeze online formularele dedicate cererilor de plată/deschidere dosare daună, pe site-ul FGA, www.fgaromania.ro

            Creditorul de asigurări poate urma separat, pe lângă procedura administrativă necontencioasă prevazută de Legea nr. 213/2015 pentru încasarea despăgubirii de la FGA şi procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014, în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare prevăzut la art. 15 alin. (2) din Legea 213/2015.

 

Sursa: https://www.fgaromania.ro/procedura-de-faliment-a-euroins-s-a-deschisa-in-instanta-politele-euroins-sa-mai-sunt-valabile-pana-la-8-septembrie-2023/

Examen Grad Principal - 2023

Bună ziua.
Vă informăm că sesiunea 2023 a examenului de grad principal se va organiza după cum urmează:
-perioada de înscriere a dosarelor:
1-15 Septembrie 2023
-data desfășurării examenului pentru toate specialitățile: 28 Septembrie 2023.

Tematica și bibliografia de examen, anunțul de examen și alte informații privind organizarea acestuia se vor publica conform metodologiei de organizare a examenului aprobată prin Ord MS nr. 1137/2018 cu modificările și completările ulterioare și a calendarului de examen.

Cu stimă,
Secretariatul general al
OAMGMAMR

Modificare program secretariat 17-28 iulie 2023

ANUNȚ, 

În perioada 17 iulie 2023 - 28 iulie 2023, programul de lucru cu publicul  al secretariatului O.A.M.G.M.A.M.R Călărași se modifică după cum urmează:

08:00 - 12:00

Programul cu publicul în perioada menționată va fi asigurat de dna contabil Dragomir Anica.

Pentru orice informații suplimentare, puteți apela numărul de telefon/fax 0242.315.343, în intervalul de mai sus.

Mulțumim pentru înțelegere,

Echipa O.A.M.G.M.A.M.R. Călărași

Hotărâri de interes general adoptate de către Consiliul național al OAMGMAMR în perioada ianuarie – mai 2023

 

  • Hotărârea nr.9/14.03.2023 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim salarial și/sau independent;
  • Hotărârea nr. 10/14.03.2023 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului național al OAMGMAMR;
  • Hotărârea nr. 12/14.03.2023 pentru modificarea hotărârii Consiliului național nr. 12/27.03.2015 privind aprobarea procedurii de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali;

Proiect POCU 4.9 - Screening TBProiect POCU 4.9 - „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuherculozei, inclusiv al tuberculozei latente"

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" impreună cu Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) au deosebita onoare de a anunţa deschiderea activităţii de screening TB în judeţul Călăraşi în cadrul proiectului: POCU 4.9: „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostie tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente", proiect susţinut de Ministerul Sănătăţii şi fmanţat prin programul POCU.

Modificare program secretariat 20-24.03.2023

ANUNȚ,

În perioada 20.03.2023  - 24.03.2023, programul de lucru cu publicul al secretariatului O.A.M.G.M.A.M.R Călărași se modifică după cum urmează:

08:00 - 12:00

Pentru orice informații suplimentare, puteți apela numărul de telefon/fax 0242.315.343, în intervalul de mai sus.

Mulțumim pentru înțelegere,

Echipa O.A.M.G.M.A.M.R. Călărași

Curs EPC - Suportul vital de bază. Defibrilarea externă automată

AboutEFR.jpg

OAMGMAMR Filiala Călăraşi organizează cursul de educaţie profesională continuă :
Suportul vital de bază. Defibrilarea externă automată

Locaţie: Sediul Camerei de Comerț și Industrie Călărași, Sala de Conferințe - etajul 5
Date curs:
1)  miercuri, 02 noiembrie 2022, ORA 15:00 ,
2)  vineri, 11 noiembrie 2022,  ORA 15:00 ,
3)  miercuri, 16 noiembrie 2022, ORA 15:00 ,
4)  joi, 24 noiembrie 2022, ORA 15:00
        
Număr maxim de participanți / SERIE = 20
Lector: As. med. principal Ene Marcela

Prezenţa este obligatorie pentru persoanele înscrise.

Înscrierile se efectuează la sediul OAMGMAMR Călăraşi, în baza dovezii plății (chitanța) și a numărului de locuri disponibile.

Taxă de participare curs - 50 RON
Plata se poate efectua într-uni dintre cele 2 conturi OAMGMAMR Călărași:
1. BCR Călărași : IBAN: RO78RNCB0098037573750001
2. ALPHA BANK, sucursala Călărași, IBAN: RO31BUCU2342232913016RON


Conferință - Prevenția infecțiilor cu HPV și cancerelor asociate acestora

conf.jpg

Stimați colegi,

În data de 19 octombrie 2022, începând cu ora 13, la Hotel Hestia va avea loc Conferința despre prevenția infecțiilor cu HPV și cancerelor asociate acestora.
Evenimentul este în curs de creditare pentru asistenții medicali.
Pentru înscrieri, vă rugăm să vă adresați secretariatului filialei OAMGMAMR-Filiala Călărași, tel: 0242315343. Atașat, găsiți programul Conferinței.

Organizare curs infirmiere

INFIRMIERE.jpg

OAMGMAMR filiala Călărași organizează program de calificare pentru ocupația de Infirmieră
Cod COR : 5132.2.1
Diploma este recunoscută în Uniunea Europeană.

Documente necesare înscrierii : 

  • Copie de pe diploma ultimei școli absolvite (minim 8 clase)
  • Copie de pe Cartea de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (acolo unde este cazul)
  • Certificat de sănătate fizică (de la medicul de familie)
  • Certificat de sănătate psihică (de la medicul specialist psihiatru)

Cursul are o durată de 360 de ore.

Cursuri de calificare - INFIRMIERE

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali , filiala Călărași

organizează curs de calificare INFIRMIERE

 

Date de contact : 
secretariat : tel. 0242.315.343

Coordonator curs: Tonu Catinca
tel: 0722.509.540Eliberare Certificate de grad principal sesiunea 2022


 Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, care au promovat examenul de grad principal în sesiunea 2022, își pot ridica certificatele de grad principal de la sediul filialei (str. Progresul, bloc BBB, etaj 5).


În vederea actualizarii Cerificatului de membru si Avizului anual cu gradul principal, vă rugăm sa aveți cele două documente în original în momentul prezentării pentru eliberarea certificatului de grad principal.

Pentru persoanele care au beneficiat de derogare de la prevederile art. 18, alin. (1), lit. b) din Metodologia dc organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1137/2018 cu modificările și completările ulterioare, certificatele de grad principal se vor elibera după data îndeplinirii condiției de experiență profesională, conform adresei Ministerului Sănătății nr. A.R./14103/16.08.2022, anexată.


Certificatele de grad principal se eliberează titularilor, în baza cărții de identitate, în intervalul:  Luni-Joi, între orele 09:00-14:00, Vineri: 09:00-12:00.

Ataşamente:
Download-ează fișierul (14103.pdf)14103.pdf[ ]198 kB

Modificare program secretariat 20-21.10.2022

ANUNȚ, 

În zilele de 20 și 21 octombrie 2022, programul de lucru cu publicul  al secretariatului O.A.M.G.M.A.M.R Călărași se modifică după cum urmează:

  • 08:00 - 12:00

Pentru orice informații suplimentare, puteți apela numărul de telefon/fax 0242.315.343, în intervalul de mai sus.

 

Mulțumim pentru înțelegere,

Echipa O.A.M.G.M.A.M.R. Călărași

Avizare 2023


certified.jpg

Stimați colegi
Din data de 12 octombrie 2022 începe activitatea de avizare pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali. Pentru fluidizarea activității, Consiliul Județean al OAMGMAMR filiala Călărași, întrunit în data de 7 octombrie 2022, a aprobat următoarea programare :

Luna octombrie 2022 :
1. Spitalul Județean de Urgență ”Pompei Samarian” Călărași;
2. SC Alpha Clinic Oltenița;
3. Diaverum.

Luna noiembrie 2022 :
1. Spitalul Municipal Oltenița;
2. Spitalul de Psihiatrie Săpunari;
3. Serviciul Județean de Ambulanță.

Luna decembrie 2022:
1. Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași;
2. Spitalul Orășenesc Lehliu-Gară.

Rugăm colegii din cabinetele medicale individuale să se prezinte pentru avizare până la data de 15 decembrie 2022.

Vă reamintim că pentru a primi viza anuală trebuie îndeplinite următoarele condiții :
- Să exercitați ,efectiv, profesia la data solicitării avizului ( dovada se poate face cu extras din REVISAL);
- Să prezentanți asigurarea de răspundere civilă individuală, valabilă de la 1 ianuarie 2023 până la 31 decembrie 2023;
- Să aveți realizat numărul de credite EMC prevăzut de reglementările în vigoare ( 30 pentru asistenții care au lucrat mai mult de șase luni în ultimul an calendaristic) ;
- Să aveți un curs de resuscitare efectuat în ultimii 5 ani.

Vă mulțumim și vă așteptăm la sediul nostru !

Cu considerație,
Președinte,
Ștefan-Eftimie Steluța

Modificare program secretariat 16-19.09.2022

ANUNȚ,

În perioada 16-19.09.2022, programul de lucru cu publicul al secretariatului O.A.M.G.M.A.M.R Călărași se modifică după cum urmează:

08:00 - 12:00

Pentru orice informații suplimentare, puteți apela numărul de telefon/fax 0242.315.343, în intervalul de mai sus.

Mulțumim pentru înțelegere,

Echipa O.A.M.G.M.A.M.R. Călărași

Mai multe articole...