INVITATIE LA CURSUL: PROTOCOL INVITARE INFORMARE PROGRAMARE AL BENEFICIARELOR LA PROGRAMUL DE PREVENTIE, DEPISTARE PRECOCE, DIANOSTIC SI TARTAMENT PRECIOCE AL CANCERULUI DE SAN"

 In atentia Asistentilor medicali comunitari, mediatorilor sanitari, asistentilor medicali generalisti sau oricarei specialitati medicale sau socio-medicale ce vin in contact direct cu potentialele beneficiare/beneficiari ale unui program de screening mamar

Buna ziua,  Stimate doamne/domni,

   Va invitam alaturi de noi in demersul nostru de imbunatatire a cunostintelor profesionale in domeniul Screeningului de cancer de san, un demers ce vizeaza direct cresterea nivelului de pregatire a personalului medical/socio-medical, dar si cresterea nivelului de awareness la nivel populational.

   In aces nobil scop,  Va transmit cele mai importante date despre curs pentru a fi diseminate la asistentii comunitari/generalisti/mediatori sanitari/varia:

   Cursul este gratuit si se desfasoara  sub egida "Institutului Oncologic Prof.dr. Ion Chiricuta" in cadrul Proiectului cu titlul: "Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân", cod smis 120799 ;Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 - informatii despre biblioteca de cursuri disponibila si documentele de inscriere gasiti pe platforma Proiectului: www.pentrutine.eu la sectiunea Activitati de formare;
 
 
  - adresabilitate: grup tinta: asistenţi medicali comunitari, asistenţi medicali generalişti din Unităţile medicale implicate în programul de screening, Unităţile medicale ce asigură asistenţă medicală primară/din zonele izolate, mediatorilor sanitari şi asistenţilor sociali, din regiunile N-V, V, S-E, N-E, respectiv zona Bucuresti-Ilfov
   - perioada: 20-22.10.2023; interval orar 9-15.30- va fi comunicat dupa inscrierea participantilor
   - creditat OAMNAMGR - 15 credite- certificat eliberat de catre OAMNAMGR si de catre IOCN
   - desfasurare :
          on line-  va voi trimite linkul pentru acces(zoom/OAMNAMGR); aveti nevoie de o buna conexiune la internet;
          metoda: cursul are sesiuni de teorie si sesiuni interactive pe grupuri de lucru,
          tot materialul (curicula, suport de curs ) va fi disponibil pe site-ul OAMNAMGR, iar la finalul cursului le veti primi si de la noi pe WE transfer
  -testarea: se va realiza pe platforma OAMNAMGR dupa aproximativ 4 zile de la finalizarea cursului , asa incit sa aveti timp sa parcurgeti materialul de studiu; veti fi anuntati pe mail la finalul cursului privind       intervalul  de  timp cit este activ testul; testul consta in 15 intrebari grila, iar promovarea este valida la un procent de 60% raspunsuri corecte; mediatorii sanitari vor primi testul de la noi, promovabilitatea este la 60% raspunsuri corecte

    - la sfarsitul cursului veti primi un chestionar de satisfactie, pe care va rugam sa il completati si trimteti pe email inainte de sustinerea testului, prin care ne dorim sa avem un feedback realist privind organizarea si continutul    cursului si pentru care va multumim in avans

      In cazul in care aveti nevoie, va putem elibera adeverinte de inscriere la curs, poate aveti nevoie pentru concediu de studii/varia- va rog sa ma anuntati pe email.

   Va multumim pentru dinainte pentru interes !

      Va multumim si   Va asteptam cu drag la curs!


Cu aleasa consideratie,
Manager Proiect 120799
Cercetator dr. Neamtiu Luciana

  Formator 2 Curs Protocol IIP: dr. Ioana Baritchi, Tel.0728904969

   Formator 1 Curs Protocol IIP, Dan Poputa, Tel 0747123525

Anunț privind susținerea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2023

Anunț privind susținerea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2023

Dragi colegi,

Examenul de grad principal, Sesiunea 2023, se va susține după cum urmează:

28.09.2023 - examenul pentru asistenți medicali- toate specializările, se va desfăşura la sediul OAMGMAMR CĂLĂRAȘI, Str. Progresul, bloc BBB, etaj 5

Candidații vor avea asupra lor instrumente de scris (pix albastru și/sau stilou cu cerneală albastră).

Accesul  în sălile de susținere a testului grilă va fi permis începând cu ora 08.00, pe baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate.

Examenul începe la ora 10:00.

Webinar - Cancerul Bronhopulmonar

 

Dragi colegi,
Va asteptam in perioada 08-09 septembrie la webinarul Cancerul Bronhopulmonar, editia a IX-a, online, pe platforma Zoom.
Tema editiei va fi Complicatul traseu medico-socio-economic al persoanei cu cancer bronhopulmonar. Dezbatere - Serviciile sociale și îngrijirile paliative in România

Temele incluse in program:
- Provocări în diagnosticul și managementul cancerului bronhopulmonar - punctul de vedere al pneumologului
- Abordarea problemei cancerului bronhopulmonar în clinica de chirurgie toracică din Timișoara
- Certitudini pentru decizii optime în cancerul bronhopulmonar
- Avantajele tehnologiei în chirurgia cancerului bronhopulmonar
- Importanța utilizării biomarkerilor în early-NSCLC
- Boli prevenibile prin vaccinare
- Chirurgul toracic în abordarea multidisciplinară a cancerului bronhopulmonar
- Tentațiile medicinei defensive în chirurgia cancerului bronhopulmomar
- Susținerea psihologică a pacientului cu cancer bronho-pulmonar
- Malpraxis medical
- Testarea genetică și terapia țintită moleculară în cancerul bronhopulmonar
- Opțiuni terapeutice în stadiile local-avansate / avansate ale cancerului brinhopulmonar
- Implicarea farmacistului clinician în individualizarea tratamentului oncologic al pacientului cu cancer
- Practica privata a asistentului medical
- Avantajele tehnologiei în chirurgia cancerului bronhopulmonar
- Navigatorul de pacienți - veriga lipsă în optimizarea parcursului persoanei cu cancer pulmonar

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL PENTRU ASISTENȚII MEDICALI – SESIUNEA 2023

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2023

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2023, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
 2. Documente necesare înscrierii:

La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

 1. a)cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la prezenta metodologie;
 2. b)copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;
 3. c)copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 4. d) copia atestatului de echivalare, după caz;
 5. e) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate, însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;
 6. f)adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
 • experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) şi asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

 

 • La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, pot participa şi asistenţii medicali generalişti, asistenţii medicali de pediatrie, asistenţii medicali de farmacie, asistenţii medicali de laborator şi asistenţii medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică de farmacie.
 1. g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 2. h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.

În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum şi o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

 • Examenul se va susține în data de 28.09.2023, pentru toate specialitățile.
 1. Înscrierile la examen se fac în perioada01-15.09.2023, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.
 2. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant. 

  Suma de participare se achită de către candidat în unul dintre următoarele conturi:

  OAMGMAMR Călărași, CUI 15468710

  BCR Călărași, IBAN: RO78RNCB0098037573750001
  ALPHA BANK, sucursala Călărași, IBAN: RO31BUCU2342232913016RON

Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2023

 

Informare filiale privind valorile minime asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională

​Către,

Filialele OAMGMAMR

 

Referitor la valorile minime asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională  

 

Va informăm că, în prezent, pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din sistemul public sau privat, vor încheia o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, la valorile minime a riscului asigurat stabilite prin Hotărârea Consiliului național al OAMGMAMR nr.5/2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 278 din 29 martie 2018, după cum urmează:

 

Art. 1 -a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

    b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;

    c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

 

                Facem precizarea că, până la apariția altor modificări, Hotărârea Consiliului național al OAMGMAMR nr.5/2018, privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical rămâne în vigoare.

 
 
Cu stimă,
Secretariatul general al
OAMGMAMR

Procedura de faliment a Euroins S.A., deschisă în instanță. Polițele Euroins SA mai sunt valabile până la 8 Septembrie 2023

București- 09 Iunie 2023. Fondul de Garantare a Asiguraților(FGA) a luat act de hotărârea instanței, de deschidere a procedurii de faliment pentru Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA. Decizia din data de  09 Iunie 2023 nu este definitivă.

            Deschiderea procedurii de faliment își produce efectele atat în cadrul procedurii de faliment a societății de asigurare cât și cu privire la desfășurarea activitătii Fondului de Garantare a Asiguraților.

            Astfel, în termen de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, poliţele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept, potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Termenul de 90 de zile se împlinește la data de 08 Septembrie 2023. Potrivit legii, Lichidatorul judiciar are posibilitatea de a denunța polițele înainte de împlinirea acestui termen.

            De asemenea, de la data deschiderea procedurii falimentului, în cazul Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA., începe sa se calculeze termenul limită/maxim, de 90 de zile, pentru depunerea cererilor de deschidere a dosarelor de daună-anexa 7, prevedere menționată în Art 12 alin(1) din Legea 213/2015 actualizată.

            În cazul contractelor de asigurari din clasa XV-Asigurări de garanții, termenul de încetare de drept a polițelor este de 150 de zile. Acest termen, în cazul Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA se împlinește la 7 Noiembrie 2023.

   La 17 Martie 2023, data ridicării licenței de funcționare a asigurătorului, la Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare S.A erau valabile cca. 3,66 milioane Contracte de asigurări, dintre care aprox. 2,76 milioane contracte RCA.

            La data de 9 Iunie 2023, mai sunt valabile cca.2,94 milioane Contracte de asigurări, dintre care, aprox 2 milioane polițe RCA.

Până la data de 8 Iunie 2023 Fondul a primit 92.168 Cereri de plată din partea creditorilor de asigurari ai Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA.. Au fost înregistrare 53.976, din care 35.610 cereri plată daune-Anexa 10 și 18.366 Cereri de plată restituire primă-Anexa 9.

 Hotărârea din data de 09 Iunie 2023 nu modifică activitatea de primire și procesare a Cererilor de plată (Anexele 9/10).

            Recomandăm potențialilor creditori de asigurări ai Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA. să completeze online formularele dedicate cererilor de plată/deschidere dosare daună, pe site-ul FGA, www.fgaromania.ro

            Creditorul de asigurări poate urma separat, pe lângă procedura administrativă necontencioasă prevazută de Legea nr. 213/2015 pentru încasarea despăgubirii de la FGA şi procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014, în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare prevăzut la art. 15 alin. (2) din Legea 213/2015.

 

Sursa: https://www.fgaromania.ro/procedura-de-faliment-a-euroins-s-a-deschisa-in-instanta-politele-euroins-sa-mai-sunt-valabile-pana-la-8-septembrie-2023/

Modificare program secretariat 17-28 iulie 2023

ANUNȚ, 

În perioada 17 iulie 2023 - 28 iulie 2023, programul de lucru cu publicul  al secretariatului O.A.M.G.M.A.M.R Călărași se modifică după cum urmează:

08:00 - 12:00

Programul cu publicul în perioada menționată va fi asigurat de dna contabil Dragomir Anica.

Pentru orice informații suplimentare, puteți apela numărul de telefon/fax 0242.315.343, în intervalul de mai sus.

Mulțumim pentru înțelegere,

Echipa O.A.M.G.M.A.M.R. Călărași

Cursuri de calificare - INFIRMIERE

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali , filiala Călărași

organizează curs de calificare INFIRMIERE

 

Date de contact : 
secretariat : tel. 0242.315.343

Coordonator curs: Tonu Catinca
tel: 0722.509.540Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2023

Examenul de grad principal – sesiunea 2023, se va desfăşura în data de 28.09.2023 pentru toate specialitățile (asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali).

Tematica și bibliografia pentru examen pot fi descărcate aici:

Examen Grad Principal - 2023

Bună ziua.
Vă informăm că sesiunea 2023 a examenului de grad principal se va organiza după cum urmează:
-perioada de înscriere a dosarelor:
1-15 Septembrie 2023
-data desfășurării examenului pentru toate specialitățile: 28 Septembrie 2023.

Tematica și bibliografia de examen, anunțul de examen și alte informații privind organizarea acestuia se vor publica conform metodologiei de organizare a examenului aprobată prin Ord MS nr. 1137/2018 cu modificările și completările ulterioare și a calendarului de examen.

Cu stimă,
Secretariatul general al
OAMGMAMR

Hotărâri de interes general adoptate de către Consiliul național al OAMGMAMR în perioada ianuarie – mai 2023

 

 • Hotărârea nr.9/14.03.2023 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim salarial și/sau independent;
 • Hotărârea nr. 10/14.03.2023 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului național al OAMGMAMR;
 • Hotărârea nr. 12/14.03.2023 pentru modificarea hotărârii Consiliului național nr. 12/27.03.2015 privind aprobarea procedurii de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali;

Proiect POCU 4.9 - Screening TBProiect POCU 4.9 - „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuherculozei, inclusiv al tuberculozei latente"

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" impreună cu Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) au deosebita onoare de a anunţa deschiderea activităţii de screening TB în judeţul Călăraşi în cadrul proiectului: POCU 4.9: „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostie tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente", proiect susţinut de Ministerul Sănătăţii şi fmanţat prin programul POCU.

Modificare program secretariat 20-24.03.2023

ANUNȚ,

În perioada 20.03.2023  - 24.03.2023, programul de lucru cu publicul al secretariatului O.A.M.G.M.A.M.R Călărași se modifică după cum urmează:

08:00 - 12:00

Pentru orice informații suplimentare, puteți apela numărul de telefon/fax 0242.315.343, în intervalul de mai sus.

Mulțumim pentru înțelegere,

Echipa O.A.M.G.M.A.M.R. Călărași

Mai multe articole...